3. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM

8 MART 2019 - CUMA
08.30-09.00
Açılış

09.00-09.30

 

Konferans 1: RASopatiler

Oturum Başkanları : Cihangir Özkınay - Candeğer Yılmaz

 

- Büyüme ve Enerji Metabolizması Üstüne RAS Sinyal Yolağının Etkileri ve RASopatiler: Eda Utine

09.30-10.30

 

Panel 1: Sirkadiyen ritm

Oturum Başkanları: Munis Dündar - Sevim Güllü

 
- Sirkadiyen Ritmin Endokrin Bakış Açısıyla Klinik Önemi : Şevki Çetinkalp
- Sirkadiyen Ritmin Oluşumunda Genetik Etki : Asude Durmaz
10.30-11.00
KAHVE ARASI

11.00-12.30

 

Panel 2: Diyabette Epidemiyoloji ve Genetik Risk Faktörleri, Tedavinin Kişileştirilmesi

Oturum Başkanları: Ercan Mıhçı – Bilgin Yüksel

 
- Tip 1 ve Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojik Özellikleri : İlhan Satman
- Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Etiyolojisinde Genetiğin Yeri : Mehmet Alikaşifoğlu
- Yeni Moleküler Gelişmeler Işığında Bireyselleştirilmiş Diyabet Tedavisi : Tahir Atik
12.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.30
Poster Saati :

Oturum başkanları: Zerrin  Yılmaz Çelik – Mustafa Ünübol -Mahmut Çerkez Ergören– Bayram Özhan

13.30-14.30

 

Panel 3: SHOX Geni ile İlişkili Sendromik ve Nonsendromik Boy Kısalıkları

Oturum Başkanları: Ferda Perçin - Feyza Darendeliler

 
- SHOX Geni Bozuklukları Klinik Bulgular : Olcay Evliyaoğlu
- SHOX Gen Bozuklukları ve Genetik Tanı Yöntemleri : Mehmet Ali Ergün

14.30-15.00

 

Konferans 2: Tedavi Edilebilen İskelet Displazileri

Oturum Başkanları: Özgür Çoğulu – Aysun Bideci

  - İsklet Displazilerinde Güncel Tedaviler : Yasemin Alanay
15.00-15.30
Sözel Bildiri 1 :
Oturum Başkanları: Ayfer Ülgenalp – Zeliha Hekimsoy
15.30-16.00
KAHVE ARASI

16.00-17.00

 

Panel 4:  Riketsin  Genetik Nedenlerinde Tanı ve Tedavide Gelişmeler

Oturum Başkanları: Fatih Ezgü - Behzat Özkan

 
- Genetik Nedenli Riketsin Klinik Özellikleri ve Tedavi : Zeynep Şıklar
- Riketsin Nadir Genetik Nedenleri : Pelin Özlem Şimşek Kiper
17.00-17.30
Sözel Bildiri 2 :
Oturum Başkanları: Füsun Düzcan– Ayhan Abacı
9 MART 2019 - CUMARTESİ

08.30-10.30

 

Panel 5: Endokrin Bir Organ Olarak Yağ Dokusu

Oturum Başkanları: Şehime Temel – Füsun Saygılı

 
- Leptin Melanokortin Yolak Bozukluklarında Klinik Bulgular ve Tedavide Arayışlar : Ayfer Alikaşifoğlu
- Leptin Melanokortin Yolak Bozuklukları Genetik : Ayça Aykut
- Lipodistrofilerin Klinik Bulguları ve Tedavi Yaklaşımları : Samim Özen
- Lipodistrofilerin Genetiği : Hüseyin Onay
10.30-11.00
KAHVE ARASI

11.00-11.30

 

Konferans 3: Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler

Oturum başkanları: Ajlan Tükün - Selçuk Dağdelen

  - Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler : Ferda Özkınay

11.30-12.00

 

Sözel bildiri 3 :

Oturum başkanları: Hakan Gürkan – Gonca Örük

12.00-12.30 ÖĞLE YEMEĞİ
12.30-13.00
Poster bildiri :

Oturum başkanları: Banu Nur – Mehmet Erdoğan- Elçin Bora – Hakan Döneray

13.00-14.30

 

Panel 6: Her Yaşın Hastalığı Osteogenesis İmperfekta

Oturum Başkanları:  Oya Uyguner – Damla Gökşen Şimşek

 
- Ostegenezis İmperfekta, Fenotip- Genotip İlişki (Prenatal ve Postnatal Tanı) : Beyhan Tüysüz
- Çocuklukta Osteogenesis İmperfekta Klinik Yaklaşım ve Tedavide İlkeler : Serap Turan
- Erişkin Yaşamda Osteogenesis İmperfekta Klinik Yaklaşım ve Tedavide İlkeler : Alper Gürlek
14.30-15.00
KAHVE ARASI

15.00-15.30

 

Konferans 4: Klinisyen Gözü ile Mitokondriyal Genomun Papiller Tiroid Karsinomuna Etkisi

Oturum başkanları: Derya Erçal – Engin Güney

  - Klinisyen Gözü ile Mitokondriyal Genomun Papiller Tiroid Karsinomuna Etkisi : Hülya Gözü

15.30-16.00

 

Konferans 5: Tiroid kanserleri ve genetik

Oturum Başkanları: Feride İffet Şahin – Ayşehan Akıncı

   

Tiroid kanserleri ve genetik: Cengiz Yakıcıer

16.00-16.30

 

Sözlü Bildiri 4

Oturum başkanları: Özlem Giray Bozkaya – Murat Aydın

16.30-17.00 Kapanış