3. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM

7 MART 2019 - PERŞEMBE
KURSLAR (Detaylı program için tıklayınız)
8 MART 2019 - CUMA
08.30-09.00
Açılış
09.00-09.30
Konferans 1: RASopatiler
Oturum Başkanları : Cihangir Özkınay - Candeğer Yılmaz
 
- Büyüme ve Enerji Metabolizması Üstüne RAS Sinyal Yolağının Etkileri ve RASopatiler: Eda Utine
09.30-10.30
Panel 1: Sirkadiyen ritm
Oturum Başkanları: Munis Dündar - Gökhan Özgen
 
- Sirkadiyen Ritmin Endokrin Bakış Açısıyla Klinik Önemi : Şevki Çetinkalp
- Sirkadiyen Ritmin Oluşumunda Genetik Etki : Asude Durmaz
10.30-11.00
KAHVE ARASI
11.00-12.30
Panel 2: Diyabette Epidemiyoloji ve Genetik Risk Faktörleri, Tedavinin Kişileştirilmesi
Oturum Başkanları: Ercan Mıhçı – Bilgin Yüksel
 
- Tip 1 ve Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojik Özellikleri : İlhan Satman
- Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Etiyolojisinde Genetiğin Yeri : Mehmet Alikaşifoğlu
- Yeni Moleküler Gelişmeler Işığında Bireyselleştirilmiş Diyabet Tedavisi : Tahir Atik
12.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ /  POSTER SAATİ :
Oturum başkanları: Zerrin  Yılmaz Çelik – Mustafa Ünübol -Mahmut Çerkez Ergören– Bayram Özhan
13.15-14.00 Uydu Sempozyumu 
Vakalarla İnsülin Glarjin U 300 : Şevki Çetinkalp
14.00-15.00
Panel 3: SHOX Geni ile İlişkili Sendromik ve Nonsendromik Boy Kısalıkları
Oturum Başkanları: Ferda Perçin - Betül Ersoy
 
- SHOX Geni Bozuklukları Klinik Bulgular : Olcay Evliyaoğlu
- SHOX Gen Bozuklukları ve Genetik Tanı Yöntemleri : Mehmet Ali Ergün
15.00-15.30
Konferans 2: Tedavi Edilebilen İskelet Displazileri
Oturum Başkanları: Özgür Çoğulu – Aysun Bideci
  - İsklet Displazilerinde Güncel Tedaviler : Yasemin Alanay
15.30-16.00
Sözel Bildiri 1 :
Oturum Başkanları: Ayfer Ülgenalp – Zeliha Hekimsoy
16.00-16.30
KAHVE ARASI
16.30-17.30
Panel 4:  Riketsin  Genetik Nedenlerinde Tanı ve Tedavide Gelişmeler
Oturum Başkanları: Behzat Özkan - Cumhur Gündüz
 
- Genetik Nedenli Riketsin Klinik Özellikleri ve Tedavi : Zeynep Şıklar
- Riketsin Nadir Genetik Nedenleri : Pelin Özlem Şimşek Kiper
17.30-18.00
Sözel Bildiri 2 :
Oturum Başkanları: Füsun Düzcan– Ayhan Abacı
9 MART 2019 - CUMARTESİ
08.30-10.30
Panel 5: Endokrin Bir Organ Olarak Yağ Dokusu
Oturum Başkanları: Şehime Temel – Füsun Saygılı
 
- Leptin Melanokortin Yolak Bozukluklarında Klinik Bulgular ve Tedavide Arayışlar : Ayfer Alikaşifoğlu
- Leptin Melanokortin Yolak Bozuklukları Genetik : Ayça Aykut
- Lipodistrofilerin Klinik Bulguları ve Tedavi Yaklaşımları : Samim Özen
- Lipodistrofilerin Genetiği : Hüseyin Onay
10.30-11.00
KAHVE ARASI
11.00-11.30
Konferans 3: Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler
Oturum başkanları: Ajlan Tükün - Selçuk Dağdelen
  - Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler : Ferda Özkınay
11.30-12.00
Sözel bildiri 3 :
Oturum başkanları: Hakan Gürkan – Gonca Örük
12.00-12.30 ÖĞLE YEMEĞİ
12.30-13.00
Poster bildiri :
Oturum başkanları: Banu Nur – Mehmet Erdoğan- Elçin Bora – Hakan Döneray
13.00-14.30
Panel 6: Her Yaşın Hastalığı Osteogenesis İmperfekta
Oturum Başkanları:  Oya Uyguner – Damla Gökşen Şimşek
 
- Ostegenezis İmperfekta, Fenotip- Genotip İlişki (Prenatal ve Postnatal Tanı) : Beyhan Tüysüz
- Çocuklukta Osteogenesis İmperfekta Klinik Yaklaşım ve Tedavide İlkeler : Serap Turan
- Erişkin Yaşamda Osteogenesis İmperfekta Klinik Yaklaşım ve Tedavide İlkeler : Alper Gürlek
14.30-15.00
KAHVE ARASI
15.00-15.30
Konferans 4: Klinisyen Gözü ile Mitokondriyal Genomun Papiller Tiroid Karsinomuna Etkisi
Oturum başkanları: Derya Erçal – Engin Güney
  - Klinisyen Gözü ile Mitokondriyal Genomun Papiller Tiroid Karsinomuna Etkisi : Hülya Gözü
15.30-16.00
Konferans 5: Tiroid kanserleri ve genetik
Oturum Başkanları: Feride İffet Şahin – Ayşehan Akıncı
 
Tiroid kanserleri ve genetik: Cengiz Yakıcıer
16.00-16.30
Sözlü Bildiri 4
Oturum başkanları: Murat Aydın - Özlem Atan Şahin
16.30-17.00 Kapanış