3. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM

8 MART 2019 - CUMA
08.30-09.00
Açılış
09.00-09.30 Konferans 1: RASopatiler
  - Büyüme ve Enerji Metabolizması Üstüne RAS Sinyal Yolağının Etkileri ve RASopatiler
09.30-10.30 Panel 1: Sirkadiyen ritm
 
- Sirkadiyen Ritmin Endokrin Bakış Açısıyla Klinik Önemi
- Sirkadiyen Ritmin Oluşumunda Genetik Etki
10.30-11.00
KAHVE ARASI
11.00-12.30 Panel 2: Diyabette Epidemiyoloji ve Genetik Risk Faktörleri, Tedavinin Kişileştirilmesi
 
- Tip 1 ve Tip 2 Diyabetin Epidemiyolojik Özellikleri
- Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Etiyolojisinde Genetiğin Yeri
- Yeni Moleküler Gelişmeler Işığında Bireyselleştirilmiş Diyabet Tedavisi
12.30-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.30
Poster Saati
13.30-14.30 Panel 3: SHOX Geni ile İlişkili Sendromik ve Nonsendromik Boy Kısalıkları
 
- SHOX Geni Bozuklukları Klinik Bulgular
- SHOX Gen Bozuklukları ve Genetik Tanı Yöntemleri
14.30-15.00 Konferans 2: Tedavi Edilebilen İskelet Displazileri
  - İsklet Displazilerinde Güncel Tedaviler
15.00-15.30
Sözel Bildiri 1
15.30-16.00
KAHVE ARASI
16.00-17.00 Panel 4:  Riketsin  Genetik Nedenlerinde Tanı ve Tedavide Gelişmeler
 
- Genetik Nedenli Riketsin Klinik Özellikleri ve Tedavi
- Riketsin Nadir Genetik Nedenleri
17.00-17.30
Sözel Bildiri 2
9 MART 2019 - CUMARTESİ
08.30-10.30 Panel 5: Endokrin Bir Organ Olarak Yağ Dokusu
 
- Leptin Melanokortin Yolak Bozukluklarında Klinik Bulgular ve Tedavide Arayışlar
- Leptin Melanokortin Yolak Bozuklukları Genetik
- Lipodistrofilerin Klinik Bulguları ve Tedavi Yaklaşımları
- Lipodistrofilerin Genetiği
10.30-11.00
KAHVE ARASI
11.00-11.30 Konferans 3: Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler
  - Endokrin Hastalıklarda Genom Düzenleme ve Güncel Gelişmeler
11.30-12.00 Sözel bildiri 3
12.00-12.30 ÖĞLE YEMEĞİ
12.30-13.00
Poster bildiri
13.00-14.30 Panel 6: Her Yaşın Hastalığı Osteogenesis İmperfekta
 
- Çocuklukta Osteogenesis İmperfekta Klinik Yaklaşım ve Tedavide İlkeler
- Erişkin Yaşamda Osteogenesis İmperfekta Klinik Yaklaşım ve Tedavide İlkeler
- Ostegenezis İmperfekta, Fenotip- Genotip İlişki (Prenatal ve Postnatal Tanı)
14.30-15.00
KAHVE ARASI
15.00-15.30 Konferans 4: Klinisyen Gözü ile Mitokondriyal Genomun Papiller Tiroid Karsinomuna Etkisi
  - Klinisyen Gözü ile Mitokondriyal Genomun Papiller Tiroid Karsinomuna Etkisi
15.30-16.00 Konferans 5: Klinik Önemi Belirsiz Tiroid Nodüllerinde Moleküler Genetiğin Yeri
  - Klinik Önemi Belirsiz Tiroid Nodüllerinde Moleküler Genetiğin Yeri
16.00-16.30 Sözlü Bildiri 4
16.30-17.00 Kapanış