Bilimsel Program

SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ KISA SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ POSTER BİLDİRİ LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ

4. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu
BİLİMSEL PROGRAM

12 MART 2021

11:45-12:00 Açılış
Ferda Özkınay , Şükran Darcan , Füsun  Saygılı 
12:00-12:30 Konferans-1 COVID-19'a Genetik Yatkınlık
Oturum Başkanları: Derya Erçal, Selda Erensoy
  Neden Daha Çok Erkekler?
Ferda Özkınay
12:30-12:40 Tartışma
12:40-12:50 Kahve Arası
12:50-13:30 Konferans-2 Boy Kısalığına Genetik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Olcay Evliyaoğlu, Özlem Giray Bozkaya
  Nedeni Bilinmeyen Boy Kısalığına Genetik Yaklaşım  Simultane Çeviri
Peter Clayton
13:30-13:40 Tartışma
13.40-13:50 Kahve Arası
13:50-14:50 Panel-1 Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığına Genetik ve Klinik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Şevki Çetinkalp, Şehime Temel
  - Gastroenterolog Gözüyle
   Ulus Salih Akarca
- Endokrinolog Gözüyle
  Neslihan Başçıl Tütüncü
- Non-alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Moleküler Nedenler
  Atıl Bişgin
14:50-15:00 Tartışma
15:00-16:00  Panel-2 Hipofosfatemik Rikets
Oturum Başkanları: Refik Tanakol , Zeynep Şıklar
  - Moleküler Heterojenite
  Yasemin Alanay
- Klinik Yansımaları
  Serap Demircioğlu Turan
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:20 Kahve Arası
16:20-17:10 Panel-3 Lipodistrofiler ve Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Füsun Saygılı, Özgür Çoğulu
  - Lipodistrofilerde Son Gelişmeler
  Barış Akıncı
- İmmunite ve Lipodistrofi: Yeni Açılan Kapılar 
  Elif A. Oral
17:10-17:20 Tartışma
17:20-17:30 Kahve Arası
17:30-18:30 Panel-4 Genetik Mitokondriyal Hastalıklar ve Endokrin Yansımaları
Oturum Başkanları: Mahmut Çoker, Fatih  Ezgü
  - Mitokondriyal Bozuklukların Genetiği ve Tanısı  Simultane Çeviri
  Marni J. Falk
- Mitokondriyal Hastalıklarla İlgili Endokrin Sorunların Takibi ve Tedavisi  Simultane Çeviri
  Shana McCormack
18:30-18:40 Tartışma
18:40-19:20
Uydu Konferans  
Oturum Başkanı: Atilla Büyükgebiz , Samim Özen
 

Turner Sendromunda Büyüme: Genetik ve Klinik Bakış
Genetik bakış ve büyümeyi etkileyen faktörler 
Tahir Atik        
Klinik bakış ve büyümeyi etkileyen faktörler
Filiz Tütüncüler Kökenli

19:20-19:45 Yemek Arası
19:45-21:00 SÖZEL SUNUMLAR 1-2
Oturum Başkanları: Eda Utine, Samim Özen, Nursel Elçioğlu, Ayhan Abacı
SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ

13 MART 2021

09:00-09:50 Panel-5 Adrenal Bez- Arka Yolak 
Oturum Başkanları: Merih Berberoğlu, Koray Boduroğlu
  - Steroidogenezde Arka Yolak Hastalıklarının Klinik Yansımaları 
  Tülay Güran
- Steroidogenezde Arka Yolak Hastalıklarının Genetiği
  Tahir Atik
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:50 Panel-6 İnfertilite ve Genetik 
Oturum Başkanları: Candeğer Yılmaz , Ercan Mıhçı
  - İnfertilitenin Klinik Pratiğine Endokrinolojik Yaklaşım
  Aydoğan Aydoğdu
- İnfertilitenin Klinik Pratiğinde Güncel Moleküler Tanı
Hakan Gürkan
10:50-11:00 Tartışma
11:00-11:20 Kahve Arası
11:20-12:20 Panel-7 Tiroid Testlerinde Karar Veremediğimiz Durumlar
Oturum Başkanları: Murat Faik Erdoğan, Alev Özön
  - Yetişkinlerde Tiroid Fonksiyon Bozukluklarında Moleküler Sebepler ve Klinik Değerlendirme  Simultane Çeviri
  Jose Carlos Moreno
- Çocukta Tiroid Fonksiyon Bozukluklarında Moleküler Nedenlerin Klinik Yansımaları
  Cengiz Kara
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:00 Konferans-3 Genetik Testler ve Yapay Zeka Uygulamaları 
Oturum Başkanları: Cihangir Özkınay , Munis Dündar
  Genomiks ve Yapay Zekanın Endokrin Hastalıkların Tanı ve Tedavisindeki Yeri
Hüseyin Onay
13:00-13:10 Tartışma
13:10-13:40 Uydu Konferans   
Oturum Başkanları: Şükran Darcan
  - İntrauterin Büyümenin Genetik Boyutu ve Klinik Yansımaları
  Feyza Darendeliler
13:40-13:50 Tartışma
13:50-14:30 Yemek Arası
14.30-15:00 Konferans-4 CRISPR-Cas 9 ve Endokrin Hastalıklar
Oturum Başkanları: Haydar Bağış, Damla Gökşen
  - Nobel 2020 Kimya Ödülü: CRISPR-Cas 9 -Endokrin Hastalıklardaki Yeri Nedir?  Simultane Çeviri
  Afrooz Rashnonejad 
15:00-15:10 Tartışma
15:10-16:30

SÖZEL SUNUMLAR 3-4
Oturum Başkanları: Banu Nur, Ilgın Şimşir, Ferda Perçin, Banu Yürekli

SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ

16:30-17:10

KISA SÖZEL SUNUMLAR
Oturum Başkanları: Şükran Darcan, Ferda Özkınay, Füsun Saygılı 

KISA SÖZEL SUNUM LİSTESİ ÇİN TIKLAYINIZ

17:10-17:30 Kapanış
Oturum Başkanları: Şükran Darcan, Ferda Özkınay, Füsun Saygılı 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.